10
November
5:00 pm
Jesus Is Lord Church (Pune)
Sr. No. 57, Hissa No.13/6, Shivneri Nagar, Lakadi Vakhar Road, Near Jyoti Pure Veg, Kondhwa Khurd

Pune, Maharashtra 411 048 India
Free