04
February
5:00 pm — 10:00 pm
Mahatma Phule Sanskrutik Bhavan
Vitthal Rao Shivarkar Road, Fatima Nagar, Wanowrie

Pune, Maharashtra 411 010 India