16
September
8:30 am
Jesus Is Lord Church (Pimpri)
73/2 D, Rajwade Nagar, Paramveer Colony, Near Pimprigaon-Kalewadi Bridge, Pimpri

Pune, Maharashtra 411 017 India
Free